Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

chocolatee
Life can be fairytale if you break the silence
— #stopviolenceagainstwoman
chocolatee
Jeżeli ulepszasz życie innych przemocą na pewno czynisz to dla własnej korzyści
— Lew Tołstoj
Sponsored post
soup-sponsored

September 18 2018

chocolatee
Save me ..
chocolatee
Powrócę jak ogień
spalę twoją pięść ze stali
i siniaki zejdą z moich policzków
zbiorę odwagę do odwetu za moje rany
— Bebe- Malo

July 10 2015

chocolatee

Kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość; wtedy zrozumiałem, że właściwie w tej największej sprawie życia, ludzie nie są w stanie pomóc sobie nawzajem, i że są wobec siebie bezwładni jak kukiełki, którym puszczono sznureczki.

— Marek Hłasko
chocolatee
Ja jestem Twój i Ty jesteś moja - i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted bywetryagainrapingyourmindmeliaabeliveinmeNajcudowniejszaIlonkadeadwolfcrying-lightningtobuildahomempiwosaliammistakeprzeciezwieszzeciekochamagulek16iammistakelaparisienneyourhabitavsomoobliviateVanitate
chocolatee
0617 575a
chocolatee
0331 26bc
Reposted bymeliaafunnybryana
chocolatee
7051 38ae 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady
chocolatee
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
chocolatee
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
chocolatee
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymoonlady ladymoonlady
chocolatee
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaaugustus augustus
chocolatee
7871 f1ec
chocolatee
Pamiętam Twój pierwszy uśmiech
w moją stronę, Twoje pierwsze spojrzenie, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, pamiętam nasz pierwszy pocałunek. Pamiętam wszystko.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianooodle nooodle
chocolatee

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie vianooodle nooodle
chocolatee
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianooodle nooodle
chocolatee
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate vianooodle nooodle
chocolatee
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianooodle nooodle
chocolatee
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate vianooodle nooodle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...